martes, 13 de diciembre de 2016

Contra la discriminaciónLucha contra la discriminación de los enfermos mentales


dia mundial salud mental 2

Una de cada cuatro personas en el mundo sufre trastorno mental a lo largo de su vida. En España el porcentaje de afectados actual se sitúa en el 9% y se calcula que un 19,5% de la población ha tenido algún problema de salud mental. Pese a estas cifras, en pleno siglo XXI la enfermedad mental sigue estando plagada de estereotipos negativos y la empatía con los enfermos mentales queda muy lejos de ser una realidad.

Recuerda: nadie elige tener un problema de salud mental. Inclusión, tolerancia y empatía. La salud mental nos afecta a todos.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

A L’HORA DE CONÈIXER A UNA PARELLA


Quan tens una malaltia mental no saps si comunicar-ho o no a la persona que estàs coneguent fora del àmbit del CRIS. Aquesta situació et pot paralitzar per la possible reacció que puguen tenir els demés, bàsicament per por al rebuig. I et pot conduir a decidir no dir-ho i a no actuar. És un problema doble perquè per un costat tems la resposta i per l’altre, el fet de callar-t‘ho suposa no poder dir com et sents. I el que és més, pots desistir de continuar coneguent a gent i acabar tancant-te sobre tu mateix.
Moltes vegades no saps què passa, no entens perquè la cosa no qualla i pot ser siga per no contar com et sents, a quin tipus de centre vas, ja que de moment és l’activitat que realitzes o perquè penses que la resposta va a ser negativa per part dels demés. Imagines contestacions on el que prioritza és la sorpresa, la risa nerviosa o tonta, pensaments infantils sobre tu; i tu, en eixos moments, creus que l’altra persona està pensant en que imminentment vas a realitzar i perpetrar una malifeta o que vas a fer una bogeria, és a dir que el que vas a rebre en definitiva és discriminació.
Aquestes malalties que no estan compreses et poden aïllar. Sentir que la teua malaltia crea confusió i suposa maldat per als altres et fa sentir ràbia, pots arribar inclús a pensar que eres mala companyia, erròniament clar. A tot açò contribueix l’estigmatització dels mitjans de comunicació  que s’estenen per tota la població però sobretot el sentiment de vergonya degut a la distorsió que se’n fa de les malalties mentals; associant malaltia amb criminalitat o successos reprotxables.
Quan una persona li ho diu a la seua possible parella hi ha tantes possibles respostes com de diversa és la societat. En el cas de les respostes comprensives i encoratjadores trobe, per la meua pròpia experiència, que el dir-ho també m’ha portat al final de la relació, en eixe moment la teua “parella” ho comenta amb tu perquè es queda bé però... no es va a més. I el regust que se’t queda és de que t’han pres pel pito del sereno com aquell que diu. Dius com et sents i et responen que lo important és sentir-te bé, de primeres sembla que la malaltia no és una cosa que importe però en realitat si que importa ja que notes com poc a poc hi ha un distanciament amb la persona. Els altres continuen amb la seva vida, prolonguen o eviten quedar, no et responen ja ni als missatges, d’aquesta manera comences a notar el rebuig i la desconfiança i penses que serà una cosa passatgera i que quan passe el temps ja es vorà, però normalment acaba trencant-se la relació.
Des del meu punt de vista no és necessari dir-ho només coneixes a la persona, caldria esperar a tenir més confiança i saber que eixa persona t’estima. Quan portes un tractament i estàs bé, si en algun moment tens una crisi, tan sols has de seguir el tractament ja que no tens perquè tindre una recaiguda de nou. És com el que és diabètic, porta la seua medicació i pot fer vida normal. Si no consumeixes drogues i alcohol i segueixes la medicació no hi ha problema. Pots sentir-te nerviós/sa o estressat/da però igual que qualsevol persona. La vida és per a tots igual i no hi ha de desistir de conèixer algú. Som persones normals i, això ens ha d’encoratjar a ser més positius i a creure més en nosaltres mateixos.
Com a conclusió m’agradaria dir que a l’hora de conèixer algú, si la resposta és negativa el problema no el tens tu, el té l’altre. També si passa això ens demostra la qualitat de persona amb la que estàvem tractant que, pot ser, no ens interesse tant com es pensàvem.   
Sí que cal dir que mereixen un reconeixement i agraïment la gent que sí que t’accepta sense prejudicis, perquè t’ajuda a integrar-te i sobretot a sentir-te com un més de la societat.        

TALLER DE PERIODISME DEL CRIS

martes, 22 de noviembre de 2016

EMPODERAMIENTO EN SALUD MENTAL

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife, Anastasio Pablo González Báez, psicólogo coordinador de la Comisión de Salud Mental y miembro de la Comisión Deontológica, nos remite este artículo publicado en el periódico El Día recientemente:

"En 2010 se publica “El empoderamiento del usuario de salud mental”, por parte de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la S
alud (OMS), y traducida para el Ministerio de Sanidad y Política Social. La OMS considera el empoderamiento como clave para la promoción de la salud. Se establece que “las personas deben ser empoderadas para promocionar su propia salud, para interactuar con los servicios sanitarios y participar activamente en la gestión de la enfermedad”. Y se considera este empoderamiento prioritario, según la Declaración para la Salud Mental para Europa, el Plan de Acción en Salud Mental para Europa y el Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar.

Se va pasando de un modelo en el que las necesidades son definidas por una institución (manicomio), a necesidades definidas por personal clínico (hospital psiquiátrico), a necesidades definidas por profesionales, con la participación de usuarios (atención comunitaria) y a las necesidades definidas por los propios usuarios, con el apoyo de los profesionales (empoderamiento).

Me he convertido en dueño de mi enfermedad y asumo la responsabilidad de lo que hago y no hago. No dejo que la enfermedad me controle… no es toda mi vida, ahora es solo parte de mi vida” (Brown, W y Kandirikirira, N., 2007). Esta cita puede resumir lo que se pretende con el empoderamiento. Se trata de un proceso personal y amplio, un proceso donde el individuo toma el control y la responsabilidad y en el que aparecen unas dimensiones: autoconfianza, participación en la toma de decisiones, dignidad y respeto, y pertenencia a una sociedad más plural.

A su vez hablamos de un empoderamiento individual en el que el sujeto debe tomar el control con el objetivo de alcanzar su autodeterminación y autonomía, y un empoderamiento de la comunidad en la que los esfuerzos de cada individuo harán que se desarrolle un sentimiento de pertenencia que pueda influir en la toma de decisiones.

Pero no se persigue únicamente una cura del trastorno, se trata de recuperar su lugar en la sociedad, asumir el control sobre la vida, apoyar a otros iguales como expertos en el trastorno y, en el proceso de recuperación, crear grupos de ayuda mutua para que el esfuerzo sea compartido y se dé la opción a otras personas de participar en el proceso.

Este proceso no es fácil. El usuario de los departamentos de Salud Mental se enfrenta a dificultades para llegar al establecimiento pleno del empoderamiento. Hay un arraigo en la sociedad y el sistema de tutelar a estos usuarios, haciéndolos dependientes. A lo que se debe añadir el autoestigma en el que el usuario se ve cómo alguien inútil e incapaz de llevar a cabo el cambio de forma autónoma por el mero hecho de padecer un trastorno mental. Llevar a cabo el empoderamiento implica, como ya se ha dicho, un proceso amplio. En primer lugar está el usuario y también debemos contar con la familia, a la que se debe educar en el cambio para no caer en la sobreprotección que se le da a estas personas. Después están los profesionales, a los que hay que formar adecuadamente para que formen parte del cambio de forma no directiva.

Debemos tener en cuenta, además, los modelos actuales, las políticas de inclusión social, la educación social para afrontar el cambio y la participación de personas no usuarias de Salud Mental en el proceso…

Al afectado hay que darle herramientas para que pueda luchar contra el estigma. En definitiva, se debe garantizar la protección de los derechos de estos usuarios, luchar contra el estigma y la discriminación; garantizar servicios a los ciudadanos de calidad, acceso a información y recursos, capacidad de influir en la toma de decisiones, y garantizar su organización para poder reclamar ante las instituciones.

Esta propuesta parece no coincidir con el modelo actual sobre salud mental en España, en general, y en Canarias en particular, según escribió en este periódico el profesor Rodríguez Pulido (9/01/2013): “…ausencia de un Plan de Salud, como instrumento para la ordenación, desarrollo y planificación de los recursos públicos de atención a las personas con enfermedad mental en Canarias”. Seguimos un modelo de atención comunitaria en la que se da la sobreprotección al usuario de salud mental, tendiendo a que la autonomía que se pretende sea artificial y no real, como implica el modelo del empoderamiento, ya que no contamos con la infraestructura material y personal necesaria.

Pero no todo está perdido. Desde Europa, países como Escocia, llevan varios años tomando políticas relacionadas con el empoderamiento, luchando contra el estigma (con caza estigmas), promoviendo la inserción y participación de la personas usuarias de Salud Mental, reduciendo gastos de dependencia generada por un modelo sobreprotector y cambiando el rol de estas personas para hacerlas útiles a la sociedad y, en definitiva, a ellas mismas, propiciando así el cambio real en la personas y en la sociedad en la que viven".

Texto escrito por Anastasio Pablo González Báez, psicólogo coordinador de la Comisión de Salud Mental y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

GRADIOR

Software de Rehabilitación Neuropsicológica del Deterioro Cognitivo (Gradior)

Somos pioneros en el trabajo con las nuevas tecnologías, cuando aún nadie apostaba por las nuevas tecnologías en España, Fundación INTRAS empezaba a desarrollar GRADIOR, la herramienta tecnológica destinada a dar apoyo a los profesionales en el ámbito de la evaluación y rehabilitación cognitiva.

Gradior se utiliza en más de 450 centros a nivel nacional e internacional dentro del sector socio-sanitario. Crece continuamente, innovando e incorporando mayores prestaciones. La versión 2.11 dispone de más de 40.000 ejercicios dinámicos (el contenido del ejercicio cambia cada vez) divididos en modalidades de atención, percepción, memoria, cálculo, orientación, lenguaje y razonamiento con 43 submodalidades cognitivas. La nueva y mejorada versión Gradior4 dispone de más de 10.000 ejercicios con contenidos de la vida real y nuevas modalidades (e.g. funciones ejecutivas)”. El profesional puede diseñar intervenciones personalizadas y adaptadas al nivel de desempeño de la persona que sufre un daño o deterioro cognitivo y a partir de ahí, rehabilitar o mantener dicho desempeño, siempre dentro de un programa de rehabilitación integral. Investigaciones propias y externas avalan nuestros desarrollos.
curso-gradior-3
curso-gradior-2
gradior-3
gradior-2

GRADIOR es una herramienta software para la rehabilitación de funciones cognitivas disponible para el profesional socio-sanitario. Está destinado a personas con daño y/o deterioro cognitivo: Enfermedad mental, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, discapacidad intelectural… El profesional dispone de diversos módulos para incluir los datos clínicos, establecer los programas de rehabilitación de forma individualizada y obtener informes.

 

miércoles, 16 de noviembre de 2016

La Salud Mental es cosa de todos

Mejorar la calidad de vida

Mejorar de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental así como la de sus familiares.

Potenciar el movimiento asociativo

Potenciar el movimiento asociativo de familiares y de personas con enfermedad mental, apoyando las actividades de sus asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, asesorándolas en sus proyectos y coordinando sus actuaciones con otras entidades similares.

Rehabilitación y reinserción

Promover la creación de servicios de rehabilitación comunitarios y, exigir la adecuada atención sanitaria y social de las personas con enfermedad mental y sus familiares, en favor de su rehabilitación, reinserción social e integración laboral.

Sensibilización

Impulsar la comunicación, publicidad y difusión para dar a conocer las problemáticas de la salud mental y de las personas afectadas.

jueves, 3 de noviembre de 2016

¿SABES LO QUE ES UN TRASTORNO ESQUIZOFRÉNICO?

¿SABES LO QUE ES UN TRASTORNO ESQUIZOFRÉNICO?
Según la OMS, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la consciencia de sí mismo y la conducta.
La esquizofrenia se suele iniciar en la adolescencia y tiende a evolucionar hacia la cronicidad.
Los síntomas que se  manifiestan en las personas que padecen una esquizofrenia son por ejemplo alucinaciones y delirios, también se presentan otros síntomas como el empobrecimiento de la expresión de emociones y sentimientos, la falta de energía e interés por las cosas, la disminución de relación con otras personas, los problemas de atención y también síntomas depresivos y ansiosos.
Si hablamos de causas, podemos resumirlas en: genéticas o hereditarias, emocionales, ambientales y acontecimientos vitales imprevisibles. También debemos saber que existen varios tipos de esquizofrenia: paranoide,  catatónica, desorganizada, indiferenciada y residual. En la actualidad, aún no existe tratamiento curativo para la esquizofrenia, pero se puede hablar de que sí que hay medicación para controlarla, como son los antipsicóticos, y el tratamiento psicosocial. Gracias a los cuales las personas con trastornos mentales participan y disfrutan de forma normalizada de actividades formativas, laborales, culturales, etc.
La medicación es un puntal del tratamiento integral, una condición imprescindible para la eficacia de cualquier otra terapia, al contribuir a la estabilidad y control de los síntomas y a la reducción drástica de posibles recaídas, con el deteriodo personal que éstas suponen.
Con el tratamiento psicosocial  se pretende reducir la vulnerabilidad de la persona que padece esquizofrenia ante las situaciones de estrés, reforzando su adaptación y funcionamiento social, y procurando conseguir la mejor calidad de vida posible.
Las familias y las asociaciones, saben que son un elemento decisivo e influyente en el tratamiento de sus familiares con enfermedad mental. Dado que a la persona con enfermedad mental  le resulta muy difícil afrontarla de forma individual y de ahí la necesidad de la existencia de asociaciones tanto de familiares como de personas que las padecen.
Finalmente, debemos tener en cuenta que este tipo de enfermedades puede afectar a cualquier tipo de persona independientemente de su condición social, económica, sexual, cultural y como ya hemos dicho, de dónde viva.

TALLER DE PERIODISME DEL CRIS

viernes, 30 de septiembre de 2016

CONOCIENDO EL TRASTORNO BIPOLAR

CONOCIENDO EL TRASTORNO BIPOLAR

El trastorno bipolar es una enfermedad caracterizada por una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo; en las personas que sufren este trastorno  se altera el estado de ánimo más allá de lo normal.
Destacaremos que se manifiesta en tres episodios: de manía, depresivos y mixtos. Los síntomas predominantes en un episodio de manía pueden ser: ánimo elevado, expansivo o irritable, grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, aumento de actividades y aumento de gastos.
Los síntomas en un episodio de depresión pueden ser: humor deprimido durante la mayor parte del día, falta de interés en todas las actividades durante la mayor parte del día, pérdida o ganancia de peso significativa, insomnio o hipersomnia, fatiga o falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, indecisión, ideas recurrentes de muerte, ideas suicidas.
Y los estados mixtos están caracterizados por la combinación de ambos.
Puede producirse una aparición rápida de los episodios, denominándose ciclación rápida y también, pueden aparecer síntomas psicóticos con ideas delirantes y alucinaciones.
Existe una predisposición genética a padecer esta enfermedad, si bien sobre ella actúan desencadenantes de diversa índole, tales como el estrés, las drogas, la pérdida de empleo, muerte de un familiar, divorcio, etc.
El pilar fundamental del tratamiento es la medicación alcanzando así la estabilidad pero complementado con algunas psicoterapias y psicoeducación.
Juegan un papel relevante los familiares y allegados en la prevención de recaídas como por ejemplo ayudándoles a que tomen la medicación de forma adecuada, sobre todo cuando la persona no es tan consciente de la necesidad de ésta. Controlando el dinero cuando es necesario, integrándoles en la sociedad, haciéndoles partícipes en las tareas y responsabilidades familiares dándoles autonomía, motivándoles para que realicen una vida normalizada, acompañándoles al psiquiatra cuando lo demanden, etc.
Y, por último destacar las asociaciones como ADIEM en Ontinyent que nos ayudan a conocer como otras personas han afrontado la enfermedad, así como recabar más información sobre la misma. También existe el CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social de personas con enfermedad mental crónica) donde se recibe la ayuda necesaria por parte de un equipo multidisciplinar para nuestra integración social y rehabilitación cognitiva. En este centro también se trabaja con los familiares para mejorar la convivencia con las personas que padecen esta enfermedad.
Si alguna persona leyendo este artículo ve la necesidad de tener más información  o necesita ayuda, el primer paso que debe realizar es acudir a los servicios sociales de su población, también puede llamar al 96 291 60 27 y pedir cita con la trabajadora social del CRIS o de  ADIEM, o puede acudir a la c/ Sant Ignasi,38 baix de Ontinyent (sede del CRIS).
Taller de periodismo del CRIS

NUESTRA SALUD MENTAL

NUESTRA SALUD MENTAL

Las personas con enfermedad mental necesitan ciertos cuidados médicos, rehabilitación y en algunos casos, integración social. Para darle los cuidados necesarios hay que conocer a la persona y su enfermedad.
El tratamiento farmacológico debe estar acompañado de una rehabilitación sicosocial, el medicamento estabiliza a la persona, éste por sí solo no es suficiente, ya que ha padecido un deterioro cognitivo a raíz de su enfermedad y por eso necesita seguir un programa de rehabilitación en centros como el CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social de personas con enfermedad mental).
La persona se aísla de la sociedad y se refugia en su mente, dejándose de relacionar con las demás personas, incluso dejando de relacionarse con su familia y sus amigos; para que la persona se abra debe ser apoyada por su entorno familiar y social y tener un seguimiento por parte de un sicólogo y un siquiatra para que la persona mejore pudiendo así seguir el día a día con nor
malidad. Este seguimiento es necesario ya que hay muchas de sus habilidades sociales, su funcionamiento mental y la manera de ser de la persona que ha mermado debido a la enfermedad.
Se debe tener en cuenta a la persona con enfermedad mental dentro de la familia y la sociedad, porque somos todos iguales. Infórmate sobre salud mental y la enfermedad que padece la persona, para ayudarla adecuadamente.
Si tienes un familiar o un amigo que sufra una enfermedad mental, debes conocer cómo se siente y lo que piensa, para estar atento de algún cambio que nos indique que está pasando por un brote.
Para ayudar a una persona con enfermedad mental que ha tenido un brote sicótico, no se debe juzgar los hechos provocados por dicho brote, ya que la persona está siendo influenciada por la enfermedad. En el caso que presencies a alguien conocido que esté teniendo un brote, debes llamar a su familia para que llamen a la unidad de salud mental de Ontinyent y que ellos puedan atenderle y pueda estabilizarse, si es un desconocido es más complicado, se llama a la policía y a la ambulancia.
Además disponemos del CRIS como recurso de ayuda a las personas con enfermedad mental y a sus familiares donde se les enseña cómo tratar con la persona que conviven y aprenden todo sobre la salud mental.
Taller de periodismo del CRIS

LO CÒMIC I LES ENFERMETATS MENTALS

LO CÒMIC I LES ENFERMETATS MENTALS


La història de lo còmic, lo grotesc i la caricatura està plena d'elements que poden relacionar-se en l'imaginari col·lectiu amb els trastorns mentals, i que pertanyen a la societat en general. Com ara, les representacions caricaturesques de lo inadequat, els absurds, els vicis, les deformacions, etc. "El jardí de les Delícies", del Bosco o, "La nau dels bojos amb Adam, Eva i la Serpent", d'anònim del 1501 serien exemples d’aquestes representacions.
Respecte als acudits de bojos hi ha de graciosos i hi ha que mostren més la tonteria pròpia d'alguns sectors de la població sense malaltia mental. Tenen una visió reduccionista, on les persones que pateixen una malaltia mental són éssers dements reclosos en manicomis, allunyada de la situació actual en què es troba el tractament de la salut mental, molt més interessada en la rehabilitació i integració social de les persones amb malaltia mental.
Al llarg de la història s'ha considerat lo còmic i la rialla tant un mitjà terapèutic i positiu com també un signe satànic i maligne. En l'antiguitat clàssica lo còmic s'identifica amb els vicis que, a manera d'exemple i, per a evitar-los, s'havien de representar.
 En "El nom de la Rosa" d'Umberto Eco, s'ens diu per part d'un personatge que "la rialla sacseja el cos, deforma les faccions de la cara, fa que l'home semble un mono,....” per tant, és considerada com quelcom maligne i relacionada amb certs trastorns mentals que usualment produeixen explosions de riure. Els adults solen controlar el comportament dels xiquets i xiquetes amb l'argument de que "la gent es va a riure de tu", amb el que la rialla és converteix en sinònim de ridícul. A l'edat mitjana la malaltia mental retorna a la categoria de possessió diabòlica.
En els règims totalitaris del segle XX la funció de denúncia de la sàtira ja no devia tenir sentit perquè tot es considerava perfecte. Qui qüestionara el sistema era considerat boig o devia d'estar-ho i era ingressat en centres psiquiàtrics, fins hi tot ha hagut penes de presó, palisses i  assassinats.
Pel que fa a la perspectiva de la dona en el context de la teoria de gènere i en relació al humor, trobem que el nombre de depressions és el doble en dones que en homes; i el paper més aviat objecte que subjecte del fet humorístic contribueix a aquest fet. A més a més, si parlem de dones que pateixen una malaltia mental les conseqüències encara són més greus: poca valoració, un estat permanent de tensió, sofriment, estrès,..
 Podem concloure que en el pensar general sobre les enfermetats mentals quan parlem de lo còmic és conjuguen conceptes com lo maligne o lo ridícul a parts més o menys iguals. A més de la humiliació i la degradació que estan presents en els acudits deixant de banda el component humà. I que la visió del malalt mental com a individu còmic, bufó i circenc està desvinculada del seu context i sentit real (obsessions, estereotípies, fòbies,... ) de manera que vulgaritzen, ridiculitzen i minimitzen problemes clínics distorsionant-ho tot.

TALLER DE PERIODISME DEL CRIS

jueves, 16 de junio de 2016

ENTREVISTA A SARA UREÑA ACERCA DEL GRUPO DE RASGOS DESADAPTATIVOS DE LA PERSONALIDADA Buenas Horas, con Miguel Ángel Pastor, es un programa ecléctico, polivalente, multiusos, y apto para las mentes abiertas y tolerantes, contenedor de la actualidad valenciana, tratada del modo más atrevido y diferente. Gestiona Radio Valencia en el 107.1 de la f.m.


En el link os dejamos la entrevista que le hicieron a Sara Ureña, psicóloga de nuestro centro, en este programa de radio, donde se explica que es el TLP, Trastorno Límite de la Personalidad, y como, desde hace 4 años, estamos trabajando en formato grupal, con usuarios diagnosticados de TLP para aumentar su estabilidad emocional, mejorar las relaciones sociales, en definitiva mejorar la calidad de vida. 

Si queréis ir directamente a la entrevista, está por el minuto 65:50 aproximadamente.http://www.ivoox.com/a-buenas-horas-13-de-junio-de-2016-audios-mp3_rf_11879832_1.html

lunes, 16 de mayo de 2016

NEURON UP


¿Qué es NeuronUP?

Plataforma web de neurorrehabilitación cognitiva

NeuronUP es una plataforma web que pretende convertirse en un apoyo fundamental para los profesionales implicados en los procesos de rehabilitación yestimulación cognitivas. Consta de numeroso material y recursos para diseñar las sesiones, así como de un gestor de pacientes para guardar los resultados de manera ordenada. Está alojada en un sistema Cloud Computing, es decir, es una página web a la que el profesional podrá acceder en cualquier momento y desde cualquier sitio para revisar los resultados de sus pacientes, planificar las sesiones, consultar ejercicios, etc. Además, gracias a esto, la constante generación de nuevo material y las actualizaciones de la plataforma están disponibles en tiempo real.
Otra de las ventajas de la plataforma es que el profesional podrá establecer sesiones personalizadas para que el paciente las realice desde cualquier lugar, pudiendo llevar un control de las mismas y adaptando los ejercicios en base a las necesidades de cada sujeto.

miércoles, 11 de mayo de 2016

DOCUMENTAL DI_CAPACITADOS

En España se estima que cerca de 400.000 personas pueden padecer esquizofrenia pero existe un gran desconocimiento por parte de la población general acerca de esta patología.
Desde el año 2014 Janssen ha puesto en marcha el proyecto #di_capacitados, que es una iniciativa que persigue realizar una labor de concienciación social con el fin de reducir el estigma asociado a la enfermedad mental, y más concretamente a la esquizofrenia.
En este proyecto se recogen los testimonios de personas que gracias a la ayuda profesional, a las asociaciones de pacientes y cuidadores, al acceso al tratamiento adecuado y a la integración social, han sido capaces de llevar una vida más independiente y normalizada de acuerdo a sus posibilidades.