El CRIS en diferentes poblaciones

EL CRIS EN LAS POBLACIONES

El CRIS atiende a personas  de distintas poblaciones de la Vall de Albaida.  
Estas son Agullent, Albaida, Aielo de Malferit, Olleria, Bocairent, Atzaneta, La Font de la Figuera, Xàtiva, Bélgida, Quatretonda, Bufali, Canals, Palomar y Ontinyent.
A lo largo del 2017 vamos a ir realizando entrevistas a personas implicadas directa o indirectamente en el CRIS  desde las distintas poblaciones.
VÍDEOS DE MERCADOS DE LA COMARCA

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1mKzFFBzuF2AFVlbDUfA0GxQClVxPQSO


OLLERÍA
                 ENTREVISTA A UN FAMILIAR DE L’OLLERIA. Nati


1.       ¿Que vos ha aportat el CRIS a la familia?
        Ha segut una ajuda molt gran, un suport molt gran, una manera d’entendre el que per a nosaltres era desconeguda igual que per a Jesús. S’arma un cataclisme que no hi ha per on eixir, fins que comences a buscar professionals que és el mes important que hi ha i comences a obrirte el camí en este sentit, jo sempre dic que nosaltres hem tingut molta sort en totes les persones en els que hem demanat ajuda, i en els que hem trobat després , en tots hem tingut molta sort, ha segut molt dur i estem molt agraïts. El que no ho veu no ho sap, la faena que es fa allí, estem parlan de lo de dins del CRIS, tot el que es fa allí, els professionals es volquen, igual com açí, tots es van volcar en nosaltres , estem molt contents.
 
2.       ¿Cómo ha evolucionat i en que es nota el pas pel CRIS del seu familiar?
       Va ser una cosa molt gran, ell allí  sempre diu que va tornar a naixer, Jesús va tornar a naixer, això no s’ho espera mai ningú, però Jesús sempre ha segut una persona que ha estudiat, tenia la seva marxa, tenia la seva faena i va vore que algo que no, i entonces es quan es produeix una cosa es a dir “que ací algo esta passant, on anem que pasa es que algo no ho entens, pero ell tampoc”.
Esta molt bé hasta el punt que ja no està. En el CRIS, els professionals d’allí li van dir que estaba per anar-se’n, que per a ell era com un creiximent personal que anava a fer i jo crec que estaven acertats. Ell és molt disciplinat. La  sort que tenia es que ni  estiu ni en hivern tanquen. Ha tingut un interés molt gran, ell en va dir “mare a mi m´agradaria anar a un centre, i de res haviem escoltat nomenar el CRIS o si no nosaltres ho diguem , pero es que els profesionals que nos estaven tractan apart del CRIS, vas a psicolegs i tampoc ho haviem dit i va ser ell el que ho va demanar, va ser un interés el que va tindre tan gran que graçies a deu ho va superar, va treballar molt, van treballar tots molt”.
 De tota manera jo tinc que dir que en l’ambit familiar nosaltres sempre hem estat ahí, encara que era una cosa desconeguda per a tots, nosaltres no hem recriminat, sempre ajudant , per que sabiem que per un puesto o altre teniem que eixir i graçies a deu hem eixit, de momento estem contents de com ha evolucionat.
3.       ¿Avans d’anar a Terrasa volia anar a un centre allí?

        Si , ell va estar anant al CRIS d’ontinyent quasi dos anys i mig totes les dies, ell pensaba que al anarsen a Terrasa  es quedaría com desamparat per que el CRIS era com sa casa, la segon casa que dia ell, ara en juny fara dos anys que esta allà, jo el veig molt content molt integrat, se sent acollit i allí al centre no va anar per que en cada provincia funciona de una manera, allí no funciona com ací. Allí té el seu centre i la seva psiquiatra, la seva psicóloga i el seu treballador social, i els de Tarrassa van felicitar als professionals del CRIS, per que es nota barbaritats que Jesus esta traballat, hi ha que felicitarlos. Ells dien que no estaba per a estar tots els dies al centre, ell necesitaba tindre un recolçament però no de totes les dies. El seu hobbie ha segut sempre el futbol, va tindre la sort, s’ho va buscar ell ha entrat en el futbol del Terrasa de colaborador, voluntari i allí esta, però molt content.


ENTREVISTA A LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE           L´OLLERIA
Gloria Micó, regidora de Benestar Social.

1.    ¿Qué ha aportado el CRIS a los ciudadanos de su pueblo?

Als ciutadans en concret igual el CRIS no els  ha acabat d’arribar com a institució, jo crec que més a les families sí. A les families dels usuaris del CRIS hem  comentat  que estan molt contentes i els ha agradat el centre, jo crec que als ciudatans de L´ Olleria li queda llunyà, no està  al poble i no hi ha comunicació, crec que no li acaba d’arribar.

2.    ¿Cómo han evolucionado y en qué se nota la asistencia al CRIS de los ciudadanos?
No fem un seguiment  estricte, pero si ens consta que estan contents i les families també, que els agrada el servei  i l’atenció que presteu als seu familiars, sí que és de veres que estan molt contents.
3. ¿Qué podría aportar el CRIS al pueblo, que no haya aportado ya?

 Jo crec que visibilitat, que en vegeren més, tenim el cine Goya,  que es podrien fer ahí actes del CRIS, finals de curs,  alguna actuacio,  teatre,  es podría parlar sense cap problema,  recalque jo crec que més visibilitat vos vindria bé i a la gent coneixer que hi ha un recurs aixi.

4. ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que el ayuntamiento concede a las personas que acuden al centro?

Es  un xicotet  respir per a les families, cada dotació que fa l’ajuntament de L ´Olleria, es d’uns  1.000 euros a l’any,  és un respir per a les families, son uns  diners que ells ja no tenen que aportar,  ens agradaría que fora més pero és costos, si es un xicotet  respir per a les families.

5. ¿Es efectivo el trabajo del  CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué  se nota?
És molt efectiu, no només per als usuaris,  si no per a les families dels usuaris també, com treballen amdues coses a nivel social, sí que es nota si, están ben atessos,  tenen tasques que fer i les families se senten arropades i el no sentir-se soles amb el seu familiar.  

6. ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias al venir al centro) al pueblo?
Aporta diversitat,  les persones son molt diverses, casos molt diferents,  normalització també,  que es vega que estan al carrer en una vida normalitzada i visibilitat també com deia avans, no hi ha perque ingresar i tancar a la gent.


Moltes gràcies per l’entrevista ,  ¿vols aportar algo més?  Que vinguereu més i que hi haguera més contacte. Com en esta campanya de sensibilització.


                 ENTREVISTA A UN USUARIO DE L’OLLERIA. Miki

1.       ¿Qué te ha aportado el hecho de conocer y de acudir al CRIS durante estos 20 años?
Que m´ha aportat? Pues amistats,  tranquilitat  i tot aixo…
2.       ¿Cómo has evolucionado y en qué se ha notado tu asistencia al CRIS?
            Que ara m ´alçe una miqueta millor, ja no estic tan deixat,  ja faig mes coses etc… Ara vaig mes aseat et cuides mes fas mes coses mes activitats,  jugue al futbol,  al padel, em noten millor.
3.       ¿Qué te podría aportar el CRIS, que no te haya aportado ya,  en tu proceso de rehabilitación psicosocial?
Ja  poques coses més perque ja esta tot dit, esta mol bé, vas allí parles en la psicologa parles en els companys, comentes coses i t´ ajuden pues fes aço fes alló.
4.       ¿En qué crees que te beneficia la ayuda económica de transporte que el ayuntamiento te concede para venir al centro?
               Pues es una ajuda molt gran per que ja es gastem prou diners en el transport de la     furgona i ja faltaría mes!  que cobrem poc , aixo falta que es gastem tot el jornal anant al CrIs.
5.       ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social mas cercano? ¿En qué se nota?
                Es nota en la comunicació, en tot, en la relaçió i tot, es nota en tot.
6.       ¿Qué  aportas, gracias a venir al centro o haber venido, a tu comunidad , a tu familia i a tu proceso de rehabilitación .

               La relació és millor estas més obert a lo millor no tens tanta fobia a la gent , tot aixo.
AIELO DE MALFERITENTREVISTA AL ALCALDE DE AIELO DE MALFERIT
(José Luis Juan Pinter)

1.    ¿Qué ha aportado el CRIS a los ciudadanos de su pueblo?
“El CRIS ha aportado muchísimo porqué atiende a las personas del pueblo que tienen una enfermedad mental. El CRIS les ha dado la posibilidad de tener una vida social adecuada y normalizada, por tanto están integradas en su entorno más cercano.”

2.    ¿Cómo han evolucionado y en qué se nota la asistencia al CRIS de los ciudadanos?
“Gracias a la asistencia de los usuarios de Aielo de Malferit al CRIS de Ontinyent, éstos se han integrado en el pueblo de forma muy adecuada y por tanto muy positiva.”

3.    ¿Qué podría aportar el CRIS al pueblo, que no haya aportado ya?
“Creo que desde el Centro ya se está aportando todo lo necesario de cara a las personas que acuden allí. Por tanto, mi valoración es muy positiva.”

4.    ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a las personas que acuden al centro?
“La ayuda económica es imprescindible, puesto que de este modo todos los usuarios pueden asistir al CRIS y así beneficiarse de todas las actividades que se llevan a cabo en dicho centro, consiguiendo así su rehabilitación e integración social. “

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
“Es efectivo al cien por cien, es muy favorable, la predisposición, la alegría, la integración social, la sociedad lo acepta y se alegra. La sociedad es múltiple y cabemos todos. Se nota mucho por la propia evolución de los usuarios, ayuda a ver el problema de forma natural y la gente piensa que se está haciendo una buena labor. Ayudar a una persona es natural y positivo. “

6.    ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) al pueblo?

“Convivir en una sociedad que todo el mundo cabe en una cierta preparación y en una        cierta ayuda. Se integra, hace vida normal, poder hacer sociedad. El pueblo lo ve como una cosa natural y como una persona más. Aporta al pueblo la demostración de que cabe en la sociedad. “

ENTREVISTA A MªCARMEN PENALBA
(Hermana de Ramón Penalba, actual usuario del centro)

1.    ¿Qué os ha aportado el CRIS a la familia durante estos 20 años?
“Ramón no hablaba en casa con nadie, era mucho más introvertido, y desde que viene al CRIS Ramón es otra persona, se hace con todos, en casa la familia no lo habíamos conseguido, antes de la enfermedad si era hablador…”
2.    ¿Cómo ha evolucionado y en qué se nota el paso por el CRIS de su familiar?
“Ahora cuenta más cosas, está más contento, solo quiere ir al CRIS, al principio lo teníamos que despertar nosotros ahora ya se pone el despertador, se levanta y se arregla… Estoy contenta de que este allí porque le favorece y a nosotros también.” 
3.    ¿Qué podría aportar el CRIS a la familia, que no haya aportado ya?
“De momento creo que me lo ha aportado todo ya, porque era una enfermedad que nosotros no conocíamos y las charlas que nos hicieron nos ayudaron mucho, que más puedo decir del CRIS… pues que ha salvado a mi hermano y el entorno familiar, porque estábamos muy hundidos todos.”
4.    ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a su familiar?
“De momento no se beneficia de esta ayuda porque va al CRIS con compañeros pero en caso de necesitarla sería de gran ayuda.”
5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano a la familia? ¿En qué se nota?
“Sí que es efectivo, en casa están más tranquilos, es más independiente, sale de casa, saluda, habla con la gente que conoce, hace grupo, ha evolucionado.” 
6.    ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) a su familia?

“Más confianza, se ha hecho más independiente, ya le puedes dar alguna obligación, él la hace, aunque hay momentos que hay que seguir trabajando porque retorna, pero el cambio de razonamiento es a mejor, toma decisiones. Está mejor, está a gusto, entendemos mejor la enfermedad. El teatro, el fútbol, todo le ha hecho mucho bien. Ahora podemos tener conversaciones, es más consciente.”     ENTREVISTA A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO
(Montse Fuentes)
1.    ¿Qué ha aportado el CRIS durante estos 20 años a tu labor profesional?
“Muchísimo, porque antes de ADIEM, las personas con enfermedad mental estaban olvidadas por la administración pública, solo tenían una atención médica muy básica y puntual, la vertiente social, familiar, estaban abandonados y totalmente estigmatizados; tenían la calidad de vida muy pobre, ya no de sus necesidades básicas, pero sí de necesidades sociales, de formar parte de una comunidad, de todo. El enfermo solo acudía a unas visitas con el psiquiatra y si tenía una crisis muy fuerte, un ingreso hospitalario y poco más, había un desconocimiento por parte del profesional y por parte de la sociedad y las autoridades de lo que era una persona con enfermedad mental.  Era una estigmatización total una percepción de las personas enfermas mentales pésima. El cambio ha sido tan a favor que no  me cuesta recordar aquellos momentos pero me costaría mucho volver a recordar cómo se trabajaba en aquellos momentos.
El trabajo que hacéis de voluntariado y de sensibilización, las charlas en el instituto hacen que la sociedad vea de forma diferente como ven a las personas con enfermedad mental.”
2.    ¿Cómo ha evolucionado y en qué se ha notado la relación con el CRIS?
“Yo tengo relación con el CRIS antes de que el CRIS como tal existiera. ADIEM se crea en el 1997 donde se hacían reuniones en el ayuntamiento de Ontinyent de familiares de personas con enfermedad mental y comienza allí la asociación que como tal empieza a prestar servicios. Después empieza el CRIS a funcionar que creo que es el primero de la Comunidad Valenciana, la Caixa de ahorros de Ontinyent os hace entrega del local y allí sólo había un psicólogo y dos trabajadoras sociales que vienen a atender los casos. Hay un cambio con la apertura del centro que empieza a atender los casos de forma más integral, donde se empiezan actividades como la cocina, el deporte, el huerto,… un trabajo mucho más completo.
Con el centro se me ha apoyado mucho en casos difíciles y con Raquel se mantiene una relación muy estrecha para tener todos los casos al día. La relación es muy favorable con todos los profesionales pero la coordinación con Raquel es muy buena.”

3.    ¿Qué crees que todavía falta por hacer? ¿Qué necesidades se podrían cubrir?
“A mí me gusta mucho cómo funciona el centro, el hecho de que esté abierto. Sí que falta la vivienda tutelada y solucionar el tema del fin de semana. Hay casos donde sus familiares se hacen mayores o ambientes dónde vive el usuario/a que no es el más adecuado y la vivienda ayudaría en estos casos. El tema del fin de semana sería beneficioso porque hay usuarios que lo llevan muy mal, necesitan de la rutina diaria de entre semana de las actividades y cuando llega el fin de semana se les hace cuesta arriba.”

4.    ¿En qué crees que beneficia la ayuda económica de transporte del ayuntamiento que concede a los usuarios para que acudan al CRIS? ¿Se podrían conceder de otro tipo?
La ayuda económica es fundamental, porque hay usuarios que no podrían acudir por la falta de combinación de transporte. Facilita el acudir al centro el que pueda ser un servicio de puerta a puerta. Es un servicio y hay gente que pone como excusa la accesibilidad pero se les explica que ese servicio está para que ellos puedan acudir.”

5.    ¿Crees que las intervenciones del CRIS han repercutido en la eliminación de prejuicios? ¿En qué se ha notado?
“Creo que sí que ha repercutido. Se ha notado en el cambio de percepción de hace unos años, han cambiado los conceptos totalmente. Por ejemplo el concepto que los niños tienen ha cambiado gracias a la charla que se hizo en el colegio, ya no lo ven ligado o achacable al carácter sino como una enfermedad. También las charlas del instituto influyen en los chavales porque se enteran que también les puede pasar a ellos y el respeto que les tienen ahora. El respeto que ahora se tiene hacia las personas que padecen una enfermedad mental en las familias que antiguamente se escondían en casa.“

6.    ¿Qué pensáis que aportan las personas que acuden al CRIS a la sociedad?
“La diversidad, la diferencia porque formamos parte de lo mismo cada uno con sus peculiaridades.  
Y ver como gente ha sido dada de alta del CRIS para mí ha sido muy gratificante, porque son personas que salían de un punto cero y han llegado a ser uno más de la sociedad.”  ENTREVISTA A LA USUARIA Mª JOSÉ MARTÍNEZ

1.    ¿Qué te ha aportado el hecho de conocer y de acudir al CRIS durante estos 20 años?
“El hecho de acudir al CRIS, me ha aportado un cambio en mi vida muy grande, me ha beneficiado mucho, porque hay unos profesionales muy implicados en su faena y me han ayudado muchísimo. “

2.    ¿Cómo has evolucionado y en qué se ha notado tu asistencia al CRIS?
“Ha mejorado mucho mi salud mental, lo cual ha repercutido en mi vida familiar y en mi entorno social de forma muy positiva.”

3.    ¿Qué te podría aportar el CRIS, que no te haya aportado ya, en tu proceso de rehabilitación psicosocial?
“El CRIS me ha aportado muchísimo en mi proceso de rehabilitación psicosocial porque la labor que hacen allí es más que suficiente para ayudar a la gente que acudimos al CRIS. Estoy muy contenta con los profesionales del CRIS, porque lo que me han aportado es todo, todo lo que necesito y eso ha hecho que mi vida personal y familiar cambie  a bien. Pienso, que ya no pueden dar más, porque son unos profesionales de los pies a la cabeza.”

4.    ¿En qué crees que te beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento te concede para venir al centro?
“Yo tengo coche propio y aunque no reciba ayuda económica pienso que es importante porque el primer paso que tenemos que hacer es acudir al centro para recibir la ayuda que el centro nos pueda dar. Pienso que es importante que los ayuntamiento den ayudas y se impliquen.”

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
      “El trabajo del CRIS es muy bueno y efectivo, desde el punto de vista de si la persona mejora en su salud mental automáticamente las relaciones en su entorno social mejoran.”

6.    ¿Qué aportas, gracias a venir al centro o haber venido, a tu comunidad, a tu familia y a tu proceso de rehabilitación?
“Gracias a mi mejora en mi salud mental, ahora puedo ayudar mejor a mi familia, estar con los amigos, pienso que soy igual que una persona con buena salud mental.
Me gustaría dar las gracias a los profesionales del CRIS, por la labor diaria que hacen además de que se implican con todos los usuarios/as y así mejoramos nuestra calidad de vida.”
AGULLENT


ENTREVISTA A LA TRABAJADORA SOCIAL DE AGULLENT
(Inés )
1.      ¿Qué ha aportado el CRIS durante estos 20 años a tu labor profesional?
“Bueno, pues a ver el CRIS ha aportado mucho. Es un recurso que se complementa con los otros servicios que tenemos en el pueblo y al ser un recurso específico para personas con enfermedad mental, pues ayuda a nuestro trabajo. Porque aquí en el pueblo, no tenemos CRIS. Entonces tampoco tenemos recursos específicos para este colectivo y la verdad es que ha sido muy positivo tener el recurso cerca.”

2.      ¿Cómo ha evolucionado y en qué se ha notado la relación con el CRIS?
“A ver, la relación desde que yo empecé a trabajar aquí en Agullent, que de eso hará unos 15 años, ha evolucionado, evidentemente, mucho. Al principio había muy pocos usuarios y  yo creo que cuando empecé en el 2001 no había ninguno. Después empezaron a ir más gente. Y bien, la relación ha sido siempre buena con los profesionales del CRIS, con la trabajadora social, los psicólogos, con la gente de administración nunca he tenido ningún problema”

3.      ¿Qué crees que todavía falta por hacer? ¿Qué necesidades se podrían cubrir?
“Creo que faltan por hacer muchas cosas. Creo que hay pocas plazas para llegar a la gente. Bueno, a la gente llega porque la verdad es que cuando tienes una necesidad el CRIS está ahí. Pero lo que pasa es que no hay plazas vacantes. Ahí tenemos un problema. Y tenemos  un problema con la persona a la que queremos que vaya al CRIS. Entonces las necesidades son ampliar plazas en el CRIS y tener más profesionales.”

4.      ¿En qué crees que beneficia la ayuda económica de transporte del ayuntamiento que concede a los usuarios para que acudan al CRIS? ¿Se podrían conceder de otro tipo?
“Yo pienso que sí que beneficia la ayuda económica que se aporta al transporte y considero que es un poco baja. Pero bueno, creo que es importante porque aquí en Agullent no hay transporte público para ir a Ontinyent. Siempre se ha de depender de la familia, de vecinos y de la gente del pueblo. Y claro, la gente que necesita ir al CRIS pues necesita el transporte, evidentemente. Entonces se beneficia.
Se podrían conceder otro tipo de ayudas pero se tienen que solicitar.”

5.      ¿Crees que las intervenciones del CRIS han repercutido en la eliminación de prejuicios? ¿En qué se ha notado?
“Pues sí, claro que han repercutido en la eliminación de prejuicios aunque todavía siguen habiendo. La labor que hace el CRIS es muy importante, se ha notado mucho sobre todo en la gente que acude a este centro porque es como si tuviese su propio trabajo al igual que e que va al centro de día, como el que va al colegio o como el que va a su propio trabajo diariamente. Entonces pienso que la intervención del CRIS  en este colectivo es muy importante.”

6.      ¿Qué pensáis que aportan las personas que acuden al CRIS a la sociedad?
“Pues visualizar también su situación. Y ver que son personas como otras con sus defectos y con sus virtudes. Como cualquiera de nosotros que acude día a día a su lugar de trabajo.”
ENTREVISTA A LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE AGULLENT
(Chelo y Mª José, presidenta y vicepresidenta de la asociación)

11.  ¿Qué ha aportado el CRIS durante estos 20 años a la entidad que representa?
“Hace relativamente poco tiempo que conocemos el CRIS, aún así hemos asistido al mercado del pueblo y haremos una aportación económica al Centro.”
 2.      ¿Cómo ha evolucionado y en qué se ha notado la relación con el CRIS?
“La evolución ha sido buena, aunque haga poco tiempo que conocemos vuestra asociación. La relación entre las dos asociaciones ha sido muy positiva y enriquecedora.”
3.¿Qué podría aportar el CRIS a vuestra entidad, que no haya aportado ya?
“Es muy importante que desde el CRIS se hagan charlas informativas.”

4. ¿En qué crees que beneficia la colaboración de vuestra entidad al CRIS?
“Nuestra entidad ofrece la posibilidad de que los usuarios del CRIS participen en las actividades de las amas de casa.”
 5.      ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
“El trabajo que realiza el CRIS es muy positivo. Nos hemos dado cuenta de que los usuarios son más independientes y mejoran mucho sus relaciones sociales.”
 6.      ¿Qué aportan las personas que acuden al CRIS a vuestra entidad?
“ en estos momentos no tenemos a ningún usuario del CRIS que forme parte de nuestra asociación, pero ya saben que tienen las puertas abiertas porque seguro que sería muy enriquecedor para ambas partes.”


ENTREVISTA A JOAQUIN
 (Marido de Amparo Micó, antigua usuaria del centro)

1.    ¿Qué os ha aportado el CRIS a la familia durante estos 20 años?
“Mucha tranquilidad y serenidad. El problema de esta enfermedad es que es muy difícil poder controlar y asimilar la enfermedad que se tiene estando una persona sola en casa. Y allí me ayudaron mucho intentando siempre comentarme i avisándome del peligro que había del repunte de la enfermedad. Siempre poniéndose en contacto el psiquiatra con el especialista e informando siempre de la evolución. Yo muy contento.“ 

2.    ¿Cómo ha evolucionado y en qué se nota el paso por el CRIS de su familiar?
“La evolución ha sido muy buena porque antes estaba continuamente cayendo en depresión, y allí estaba muy estimulada y muy animada, con los compañeros y en todo el entorno de personas que allí se creó, estuvo muy a gusto y muy bien.”

3.    ¿Qué podría aportar el CRIS a la familia, que no haya aportado ya?
“Pues a mí en concreto más de lo que me ha aportado ya no puede aportar nada más.” 

4.    ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a su familiar?
“Es una carga menos para las personas que estamos ya en la edad de jubilación y los escasos recursos que tenemos nos aporta una ayuda muy importante. En caso de no tener este servicio hubiese sido muy difícil porque yo trabajaba y no podía desplazarme.”

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano a la familia? ¿En qué se nota?
“Muy positivo, siempre estábamos pendientes de ver la evolución del enfermo, en ese aspecto. Y también en cualquier atisbo que se desbocara actuábamos de inmediato. Te lo comunicaban y se ponían en contacto con el profesional y le regulaban la medicación. Muy bien muy bien.” 

6.    ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) a su familia?
“Es una estabilidad en la persona, en la enfermedad, que como matrimonio se podía soportar mejor la enfermedad. Porque allí ha tenido unas atenciones y unos cuidados que sin estar allí hubiese sido imposible… Y la ilusión que traía ella a casa…
La gente la consideraba como una enfermedad más, ya que no la miraban como un bicho raro. Va repercutir más en el acceso de salir de casa, de las actividades del pueblo, de cenar,… estaba más controlada.
Agradecer mucho los 20 años. Es muy importante tener en estos casos centros como este. Mucha gente la que se ha beneficiado. Lo apreciamos mucho.”   
ENTREVISTA AL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DE AGULLENT
(Alfred Tortosa)
1.    ¿Qué ha aportado el CRIS a los ciudadanos de su pueblo?
“El Cris ha aportado mucho porque es un recurso específico que ayuda a los usuarios de Agullent a tener una mejor calidad de vida.”

2.    ¿Cómo han evolucionado y en qué se nota la asistencia al CRIS de los ciudadanos?
“Los usuarios que por su problemática acuden al CRIS han mejorado su calidad de vida, llevando a diario una vida normalizada por todo aquello que han aprendido tanto de forma individual como de forma conjunta, por tanto la evolución ha sido muy positiva.”

3.    ¿Qué podría aportar el CRIS al pueblo, que no haya aportado ya?
“Yo pienso que más que aportar cosas nuevas, es mantener un poco lo que está aportando, que es una buena línea de trabajo a parte de atender a las personas que necesitan ese recurso. Yo creo que tiene un papel fundamental en lo que es la sensibilización hacia el resto de vecinos de lo que puede ser una enfermedad mental, desmitificando las ideas incorrectas.”

4.    ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a las personas que acuden al centro?
“Yo pienso que es una ayuda clave en lo más básico, que es el acceso al centro dado que el CRIS esta en Ontinyent, que es la capital de la comarca. Así se beneficia al usuario de las actividades que se realizan ahí en el CRIS.”

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
“Yo pienso que si es efectivo y se nota cuando has hablado con las familias, cuando te han contado, has visto a las personas participar en las actividades de la comunidad, en el pueblo, ahí es donde se ve cuando una persona se desenvuelve con normalidad, con su día a día y en los quehaceres del pueblo a nivel vecinal sobretodo.”

6.    ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) al pueblo?
“Yo pienso que lo que le aporta al pueblo también se lo lleva ella misma, sobretodo es participar en todo lo que se hace en el pueblo como una persona más. En definitiva es poder tener una vida normalizada y de calidad y por tanto, que se pueda beneficiar y contribuir al mismo tiempo en cada cosa que se haga en el pueblo, como por ejemplo en las amas de casa.”
ENTREVISTA AL USUARIO JOSÉ GRANERO.

1.     ¿Qué te ha aportado el hecho de conocer y de acudir al CRIS durante estos 20 años? “A mí me ha aportado mucho para mejorar mi vida, cuando empecé a ir al CRIS estaba bastante mal, y ahora me encuentro muy bien.”

2.     ¿Cómo has evolucionado y en qué se ha notado tu asistencia al CRIS?
“Yo voy todos los días de la semana, hago diferentes actividades que me han hecho muy bien para mejorar mi vida social y familiar; ahora leo, escribo y me informo de las noticias que salen en el periódico.”

3.     ¿Qué te podría aportar el CRIS, que no te haya aportado ya, en tu proceso de rehabilitación psicosocial?
“Yo creo que me ha aportado todo, puesto que ahora me encuentro muy bien y estable, así como que no he tenido ninguna recaída.”

4.     ¿En qué crees que te beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento te concede para venir al centro?
“Me beneficia mucho porque la ayuda económica por parte el Ayuntamiento me hace disponer personalmente de más recursos económicos.”

5.     ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota? “Claro que sí es efectivo, gracias a todos los profesionales del Centro que me ayudan en el día a día, por ejemplo si tengo algún problema me dan consejos y me orientan. Se nota en que hago una vida social y familiar normalizada.”

6.     ¿Qué aportas, gracias a venir al centro o haber venido, a tu comunidad, a tu familia y a tu proceso de rehabilitación?
“Sociabilización, estar relacionado con todo el mundo, con la familia, con los compañeros del CRIS…etc.”ALBAIDA


ENTREVISTA A LA CONCEJALA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
(Mª Angeles Salom)
1.    ¿Qué ha aportado el CRIS a los ciudadanos de su pueblo?
“Ante todo calidad de vida para ellos y sus familiares y que se les vea como a iguales.”

2.    ¿Cómo han evolucionado y en qué se nota la asistencia al CRIS de los ciudadanos?
“Como he dicho anteriormente, les ha dado calidad de vida y ha  contribuido a la integración de los mismos en la sociedad.”

3.    ¿Qué podría aportar el CRIS al pueblo, que no haya aportado ya?
“Concienciación para el resto de la población y favorecer la integración de los mismos. Crear una sensibilización mayor por parte de los  ciudadanos para que puedan llevar una vida plena.”

4.    ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a las personas que acuden al centro?
“Es una ayuda para los usuarios aunque sea pequeña, todos sabemos la precariedad en la que está el ayuntamiento de Albaida. Nos gustaría que fuese superior pero debido a la carencia económica no podemos en estos momentos aumentarla. Cuando se pueda se intentará, entendemos que la cuantía es baja.”

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
“En una mayor integración de los usuarios así como en el apoyo a todos sus familiares.”

6.    ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) al pueblo?

“Luchar contra el estigma y concienciar a la población que el camino de la recuperación es continuo y con enormes beneficios para todo el mundo.”
ENTREVISTA A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA
(Sari Revert)
1.    ¿Qué ha aportado el CRIS durante estos 20 años a tu labor profesional?
“El CRIS ha aportado mucho junto a otros servicios que ofrece el pueblo puesto que aquí no hay CRIS que es un recurso específico y ha sido muy positivo.”
2.    ¿Cómo ha evolucionado y en qué se ha notado la relación con el CRIS?
“La relación con el CRIS ha evolucionado positivamente desde que yo estoy aquí trabajando. Al principio eran pocos los usuarios que acudían al CRIS y ahora ha aumentado el número de personas que utilizan este recurso específico por tanto la relación con los profesionales del centro ha mejorado mucho.”

3.    ¿Qué crees que todavía falta por hacer? ¿Qué necesidades se podrían cubrir?
“Todavía queda por hacer mucho en salud mental como por ejemplo que hay pocas plazas en función del número de usuarios que solicitan este recurso específico.”
4.    ¿En qué crees que beneficia la ayuda económica de transporte del ayuntamiento que concede a los usuarios para que acudan al CRIS? ¿Se podrían conceder de otro tipo?
“Es muy importante porque en Albaida no hay servicio de transporte para acudir al CRIS, entonces se necesita este servicio para poder acudir al Centro.”

5.    ¿Crees que las intervenciones del CRIS han repercutido en la eliminación de prejuicios? ¿En qué se ha notado?
“Sí, porque las personas se sensibilizan y normalizan la vida de los usuarios que padecen una enfermedad mental.”
6.    ¿Qué pensáis que aportan las personas que acuden al CRIS a la sociedad?
“Las personas que acuden al CRIS, realizan diversas actividades que se llevan a cabo en el pueblo, como por ejemplo acuden a la EPA de Albaida, y también a la biblioteca. Por tanto aportan su experiencia personal y que siempre es enriquecedora para los demás.
En resumen llevan una vida totalmente normalizada.”

ENTREVISTA A PAQUITA
(Mujer de Juan Porta, actual usuario del centro)

1 ¿Qué os ha aportado el CRIS a la familia durante estos 20 años?
“Muchas cosas y muchos beneficios, como movilidad porque ahora juega a petanca y todo, habla y se relacionar socialmente mucho más que antes.”

  ¿Cómo ha evolucionado y en qué se nota el paso por el CRIS de su familiar?
“Lo que he dicho antes: antes no se movía y ahora sí, antes no hablaba y ahora sí, se le proponen cosas y se anima más. Ha mejorado un 70 o 80% y  ahora viaja también sólo tanto en el CRIS como con la parroquia, cosas que antes no hacía.”

     ¿Qué podría aportar el CRIS a la familia, que no haya aportado ya?
“Ha aportado tantas cosas ya… pero sí hay una cosa que ahora nos preocupa que es el tema de la comida, ha perdido los hábitos en la alimentación y estoy hablando con su psicóloga Silvia para ver si entre todos podemos conseguir que coma más.”

 ¿En qué cree que beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento concede a su familiar?
“Es una ayuda muy buena y beneficiosa porque no es lo mismo pagar 6 o 7€ a pagar 3. Si no hubiera transporte muchos días no podría asistir al CRIS.”

   ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano a la familia? ¿En qué se nota?
“Sí, se nota en todo, los hijos le obligan a comentar lo que ha hecho durante el día y él participa, porque por sí sólo no lo haría, no hablaría, la sintomatología del principio ha desaparecido y amigos y familiares lo aceptan y tratan normal, como uno más. El CRIS también ha aportado el saber cómo funcionar con la persona en casa.”

  ¿Qué aporta la persona con enfermedad mental (gracias a venir al centro) a su familia?
“Más tranquilidad, sabes que viene de un lugar que le aporta buenas cosas a él y a nosotros también. Tiene un horario, unas actividades que tiene que cumplir y en casa todo eso no lo haría. “


ENTREVISTA A VICENTE SANTOSJUANES (USUARIO DEL CRIS)
1.    ¿Qué te ha aportado el hecho de conocer y de acudir al CRIS durante estos 20 años?
Me ha aportado bienestar físico, anímico y psicológico. También me aporta conocer a gente nueva que te da cariño y amistad.

2.    ¿Cómo has evolucionado y en qué se ha notado tu asistencia al CRIS?
En cosas que no pensaba hacer, se las he comentado a la psicóloga y psiquiatra. El psiquiatra se ha quedado en blanco al saber las cosas  que he pedido apuntarme, como por ejemplo la escuela de adultos o apuntarme al GAM (Grupo de autoayuda), como facilitador.

3.    ¿Qué te podría aportar el CRIS, que no te haya aportado ya, en tu proceso de rehabilitación psicosocial?
Nuevas experiencias como por ejemplo el GAM, estoy formándome como facilitador de este grupo. También ir a otros sitios a hacer charlas.

4.    ¿En qué crees que te beneficia la ayuda económica de transporte que  el ayuntamiento te concede para venir al centro?
En poder asistir al CRIS.

5.    ¿Es efectivo el trabajo del CRIS en el entorno social más cercano? ¿En qué se nota?
Se nota en la mejora familiar, en la convivencia de la familia, quita el estigma en la familia. La relación con la familia mejora.
En la gente del pueblo también se nota, aunque poco a poco. Yo siento que cuando más te aceptas tú más te acepta la gente.
6.    ¿Qué aportas, gracias a venir al centro o haber venido, a tu comunidad, a tu familia y a tu proceso de rehabilitación?
Aporto una mejora psicológica en la familia y social con la gente de la calle. Como yo me acepto ellos me aceptas y me siento mejor.

7.    ¿Desde qué vienes al CRIS, como crees que ha sido tu proceso de rehabilitación?
Mejorando cada día y mejorando en todos los aspectos, porque cosas que hacía antes, fumar dos paquetes al día, ahora fumo uno. No estoy tan nervioso, tengo la cabeza en otros sitios, me distraigo y aprendo cosas nuevas.
No hay comentarios:

Publicar un comentario